Linka důvěry Linka důvěry 548 211 856
Recepce Linka důvěry 548 211 860
Knížka Závislost od nakladatelství Portál
Ambulantní léčba a poradenství

Rozumíme tomu, že nikdo nezvedá skleničku, či láhev proto, aby se stal závislým. Na závislost nahlížíme jako na složitý a provázaný systém vztahů, vnímáme ji v kontextu rodiny, ve které člověk vyrůstal a ve které nyní žije. Ve střízlivosti vidíme možnost, jak být přítomný v životě a ve světě, jak být v kontaktu sám se sebou. Abstinenci proto vidíme jako prostředek k dosažení jiných životních cílů. Pomáháme pochopit význam alkoholu v životě člověka a porozumět impulsům, které spouštějí, či vedou v opakovanou a život ohrožující konzumaci. Nabízíme poradenství a terapii nejen osobám závislým, ale i rodinným příslušníkům a blízkým osobám. Naše služby jsou založeny na principech dobrovolnosti a anonymity. Nehodnotíme a nesoudíme. Věříme, že změna je možná.

Ambulantní léčba nabízí lidem, kteří užívají alkohol a/nebo návykové léky a hazardním hráčům komplexní a specializované ambulantní služby směřující ke zvládnutí specifických obtíží spojených s konzumací legálních drog a hraním hazardních her.

Služba nabízí také pomoc při řešení duševních onemocnění, která doprovázejí užívání legálních drog, ať jde o diagnózu primární (přítomnou před začátkem rozvoje látkové i nelátkové závislosti), nebo duální (vzniklou až v souvislosti užívání legálních drog, příp. hraním).

Spektrum služeb zahrnuje psychosociální služby a sociální poradenství. Externě zajišťujeme i farmakoterapii, společně s dalšími službami. Základním smyslem činnosti je motivovat klienta ke změně životního stylu.

Principy práce

Ambulantní léčba je koncipována jako dlouhodobý léčebný program. Uživatelé služeb se jich účastní podle předem stanovených podmínek, na jejichž sestavení se aktivně podílí. Klienti mají však možnost přizpůsobovat délku programu svému aktuálnímu stavu, možnostem a potřebám. S klienty je uzavřena písemná smlouva o poskytnutí služby.

Součástí ambulantní léčby je také poskytování jednorázového či vícečetného odborného sociálního a rodinného poradenství.

Ambulantní léčba nabízí:

 • ambulantní psychosociální služby (individuální, párová, rodinná včetně sociálního a dluhového poradenství)
 • psychodiagnostika
 • podpůrnou psychosociální péči pro rodinné příslušníky závislých (včetně sociálního a dluhového poradenství)
 • externě: ambulantní psychiatrickou péči (psychiatrické vyšetření, farmakoterapie, konzultace s psychiatrem)

Ambulantní léčba je určena pro uživatele legálních návykových látek (alkohol, léky, hazardní hry), kteří splňují následující podmínky:

 • věk minimálně 18 let
 • motivace k dosáhnutí dlouhodobé střízlivosti (min. po dobu léčby)
 • motivace ke změně a využití služeb programu
 • případné somatické a psychické komplikace s výjimkou stavů, které by bezprostředně vyžadovaly ústavní/rezidenční péči nebo okamžitou lékařskou intervenci

Garantujeme

 • povinnost mlčenlivosti pracovníků
 • diskrétnost (bez vědomí a souhlasu uživatele nesdělujeme informace o uživateli a průběhu konzultací ani jeho nejbližším)
 • příjem klienta bez lékařského doporučení

Provozní doba

Pondělí 08 : 00 - 16 : 00
Úterý 08 : 00 - 16 : 00
Středa 08 : 00 - 18 : 00
Čtvrtek 08 : 00 - 16 : 00
Pátek 08 : 00 - 16 : 00

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba
Recepce: 548 211 860 / 545 212 551 martin.klic@akluby.cz

Telefonické objednání, či bližší informace jsou možné ve všední dny v hodinách provozní doby na telefoním čisle 548 211 860 (recepce). Limitem je schopnost dojíždět ke konzultacím. Poradenství po telefonu poskytujeme bez omezení. Indikačním kritériem pro přijetí je motivace klienta ke spolupráci.

Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Dopravní stavby Brno s.r.o. Město Brno JihoMoravský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Lesy ČR Kovovýroba Lužánky Národní preventívní den