Linka důvěry Linka důvěry 548 211 856
Recepce Linka důvěry 548 211 860
Knížka Závislost od nakladatelství Portál
Centrum podpory zaměstnanosti Individuální a kariérní poradenství

Individuální a kariérní poradenství je založeno na osobních konzultacích mezi uživatelem a pracovním konzultantem. Osobní konzultace se uskutečňují jednou týdně u kmenového (stálého) pracovníka/poradce.

Nabízíme:

  • Individuální konzultace ohledně možností pracovního uplatnění, budoucí kariéry či vztahů na pracovišti
  • Podpora při vytváření představ o pracovním uplatnění, orientaci na pracovním trhu
  • Rozvoj dovedností nutných při vyhledávání konkrétní práce
  • Poskytnutí informací o tom, kde hledat práci
  • Pomoc při sestavování životopisu, motivačního dopisu
  • Individuální plánování osobního rozvoje
  • Asistence při jednání s budoucím zaměstnavatelem

V průběhu poskytování služby jsou mezi uživatelem a pracovníkem vytipovány cíle uživatele, které se pokusí po dobu poskytování služby naplnit, vytváří se tak plán osobního růstu uživatele.

Plán osobního růstu obsahuje zformulovaný osobní cíl, kterého chce uživatel dosáhnout. Tento cíl může být rozplánován do několika dílčích a specifických cílů. Každý z těchto cílů je rozepsán do postupných kroků, které jsou nutné k dosažení jmenovaných cílů. Individuální plán je průběžně hodnocen, případně aktualizován a to nejméně jednou měsíčně, při pravidelném individuálním sociálním poradenství. Podle aktuálních potřeb může uživatel přehodnotit původně stanovené cíle a kroky vedoucí k jeho naplnění.

Kontaktní osoby
Romana Dreslerová romana.dreslerova@akluby.cz 541 247 233
PC učebna

Registrovaní uživatelé služeb Centra podpory zaměstnanosti mají možnost v rámci programů využívat počítačovou učebnu s trvalým připojením na internet. Mají tak možnost vyhledávat pracovní nabídky, napsat a vytisknout svůj životopis, kontaktovat zaměstnavatele e-mailem nebo telefonicky. Vždy je přítomen někdo se zaměstnanců nebo dobrovolníků a připraven uživatelovi pomoct.

Provozní doba PC učebny

Pondělí 08:00 – 15:00
Úterý 08:00 – 15:00
Středa 08:00 – 15:00
Čtvrtek 08:00 – 15:00
Pátek 08:00 – 12:00

V čase kdy probíhají výukové kurzy je možnost využití PC učebny omezena na odpolední hodiny. Možnost využívat PC učebnu mají pouze registrovaní uživatelé, kteří jsou zapojeni do jednotlivých programů. Nejedná se o nízkoprahové zařízení nebo internetovou kavárnu pro jednorázový vstup. Pravidla a více informací naleznete na nástěnce anebo na našem Facebooku.

Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Dopravní stavby Brno s.r.o. Město Brno JihoMoravský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Lesy ČR Kovovýroba Lužánky Národní preventívní den