Linka důvěry Linka důvěry 548 211 856
Recepce Linka důvěry 548 211 860
Knížka Závislost od nakladatelství Portál
Podpůrná terapeutická skupina

Od měsíce září znovu probíhají podpůrné terapeutické skupiny, do kterých je možné se průběžně hlásit.

Skupiny jsou uzavřené, není proto možné do nich vstoupit v průběhu. Skupiny otevíráme v průběhu celého roku dle zájmu účastníků. Skupina trvá většinou 6 měsíců, dle zájmu účastníků je možné délku prodloužit.

Podpůrná terapeutická skupina je důležitým nástrojem v procesu doléčování závislosti. Skupina umožňuje vytváření nových sociálních vztahů a kontaktů, které jsou pro abstinující velmi důležité. Proces návratu do společnosti, k rodině, do zaměstnání bývá po léčbě obtížný. Terapeutická skupina pomáhá lépe zvládat každodenní obtíže, které mohou být stresující a rizikové při upevnění a udržení abstinence.

Co můžete získat a očekávat?

  • Podporu a kontakt s lidmi, kteří mají za cíl udržet svoji abstinenci
  • Možnost sdílet, být vyslechnut a také naslouchat druhým
  • Dovednosti pro zvládání náročných životních situací
  • Skupinu lidí, které spojují podobné problémy a zkušenosti
  • Bezpečí

Skupina je otevřená pro všechny, kteří chtějí střízlivost a abstinenci ve svém životě. Jedinou podmínkou pro účast ve skupině je střízlivost.

  • Skupinu vede dvojice psychoterapeutů
  • Počet účastníků skupiny je maximálně 12 osob
  • Setkávání se konají v sídle Terapeutického centra – Křenová 67, 602 00 Brno - město
  • Setkání se konají 1x za čtrnáct dní od 16:00 do 17:30 hodin

Bližší informace na tel. čísle 548 211 860 anebo na akluby@akluby.cz

Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Dopravní stavby Brno s.r.o. Město Brno JihoMoravský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Lesy ČR Kovovýroba Lužánky Národní preventívní den