Linka důvěry Linka důvěry 548 211 856
Recepce Linka důvěry 548 211 860
Knížka Závislost od nakladatelství Portál
II. Podzimní adiktologická konference - Pozvánka

Obecně prospěšná společnost poskytující pomoc a podporu osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráčství, včetně pomoci jejich rodinám a blízkým A Kluby České republiky o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na II. Podzimní adiktologickou konferenci: Možnosti a meze ambulantní léčby závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství.

Cílem konference je přispět k reflexi tradičních přístupů k ambulantní léčbě osob závislých na alkoholu, psychofarmacích a patologickém hráčství, jakými jsou psychoterapie, farmakoterapie a sociální rehabilitace. Konference se bude věnovat diagnostice závislosti a zvážení indikace k léčbě, kontrole dodržování abstinence, sociálnímu kontextu klienta a práci s jeho rodinnými příslušníky. Aktuálním tématem k diskuzi je fungování sítě ambulantních pracovišť včetně legislativního rámce a návaznost dalších služeb na ambulantní léčbu v rámci komplexní péče o tuto cílovou skupinu. Téma konference vychází z potřeby vytvořit prostor pro odbornou debatu, k problémům, se kterými se odborníci na jednotlivých pracovištích, poskytujících ambulantní léčbu, setkávají.

Konference se uskuteční dne 9.11. 2012 v čase od 9 do 17 hod. v prostorách Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a, Brno

Maximální čas přednášky: 20 minut včetně diskuse, na vyžádání lze délku přednášky prodloužit na 30 minut včetně diskuse. V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit. Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 150 osob.

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (dataprojektor). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce.

Konferenční poplatek 270 Kč při platbě převodem na účet: 861114200267/0100

Při platbě na místě je výše poplatku 300 Kč.

Přihláška:

Možnosti a meze ambulantní léčby závislosti na legálních návykových látkách a patologickém hráčství Brno 9.11. 2012.

Přihlášku prosím zašlete na adresu: jitka.vaclavkova@akluby.cz
V případě velkého množství příspěvků si organizátoři vyhrazují právo pro odmítnutí aktivního příspěvku.

Program konference
9,00 - 9,20 Prezence
9,20 - 9,30 Zahájení
9,30 - 10,00 Mgr. Grepl Marek, Bc. Myšáková Klára, DiS, Adiktologie Olomouc
Abstrakt - Svépomocné weby pro hazardní hráče v České republice a v zahraničí
10,00 - 10,30 Prim. MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D, PL Bílá Voda, Bc.Jeřábková Zuzana, Klinika adiktologie Praha
Vztahová terapie v adiktologii
10,30 - 11,00 Pauza
11,00 - 11,30 Mgr. Vobořil, Pg.Dip., ředitel RVKPP
11,30 - 12,00 Ing. Josef Závišek, předseda OSPDN ČR
Efektivní léčba duševních poruch
12,00 - 13,00 Přestávka na oběd
13,00 - 13,30 Bc. Radek Prudil, A Kluby ČR o.p.s.
Výzkum „Mládež o drogy v Jihomoravském kraji a městě Brně“
13,30 - 14,00 Mgr. Jaroslav Vacek, Mgr. Petra Vondráčková, 1.LF UK a VFN Praha
Online svépomocný program pro závislé osoby.
14,00 - 14,30 Mgr. Martin Švanda, Ph.D, A Kluby ČR o.p.s.
Abstrakt - Ambulantní léčba v neziskové organizaci
14,30 - 15,00 Pauza
15,00 - 15,30 MUDr. Petr Zahradník, Psychiatrická ambulance Brno
Prezentace + Několik poznámek k typologii a terapii hráčů s psychodynamického pohledu
15,30 - 16,00 Prim. MUDr. Jiří Pokora, PL Brno-Černovice
Ambulantní doléčování závislosti na alkoholu v psychiatrické léčebně Brně Černovicích
16,00 - 16,30 Mgr. Kateřina Halfarová, Mgr. Michaela Tomanová, Alma Femina
Závislost součást života a role ambulantní péče
16,30 - 17,00 diskuse, závěr

Tešime se na Vaši účast a doufáme že akce bude mít kladný ohlas

Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Dopravní stavby Brno s.r.o. Město Brno JihoMoravský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Lesy ČR Kovovýroba Lužánky Národní preventívní den