Linka důvěry Linka důvěry 548 211 856
Recepce Linka důvěry 548 211 860
Knížka Závislost od nakladatelství Portál
IV. Podzimní adiktologická konference - Pozvánka

Obecně prospěšná společnost poskytující pomoc a podporu osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráčství, včetně pomoci jejich rodinám a blízkým A Kluby České republiky o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na IV. Podzimní adiktologickou konferenci:

Problematika domácího násilí a násilí na veřejnosti v souvislosti se škodlivým užíváním alkoholu

Vliv zneužívání návykových látek na výchovu dětí a funkčnost rodiny

Spolupráce NNO, státních a nestátních zdravotnických zařízení, samosprávných i státních institucí v oblasti léčby a následné péče závislostí na návykových látkách

Konference se uskuteční dne 10.10.2014 v čase od 9 do 17 hod. v prostorách Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a, Brno

Maximální čas přednášky: 20 minut včetně diskuse, na vyžádání lze délku přednášky prodloužit na 30 minut včetně diskuse. V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit. Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 120 osob.

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (dataprojektor). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce.

Konferenční poplatek 270 Kč při platbě převodem na účet: 86-1114200267/0100

Při platbě na místě je výše poplatku 300 Kč. V ceně poplatku je zahrnuto i občerstvení během dopolední a odpolední přestávky.

Pozvánka a přihláška

Přihlášku prosím zašlete na adresu: jitka.vaclavkova@akluby.cz
pro aktivní účast nejpozději 31.8. 2014
pro pasivní účast nejpozději 15.9. 2014
V případě velkého množství příspěvků si organizátoři vyhrazují právo pro odmítnutí aktivního příspěvku.

Program konference
9:00 - 9:30 Prezence
9:30 - 10:00 MUDr. Květoslava Vrbová, Mgr. Kristýna Krajňáková, Lotos o.p.s
Pojďme to dělat společně!
Příspěvek se věnuje spolupráci pracovníků organizace s dalšími subjekty: neziskovými organizacemi,pečujícími o stejnou cílovou skupinu, se zdravotnickými zařízeními a s orgány státní správy na různých úrovních. Zamýšlí se nad reálným a „ideálním“ stavem komunikace a spolupráce, upozorňuje na některé aspekty, které mohou v práci s klienty prospívat nebo naopak škodit. V této souvislosti vyvstává řada otázek i námětů. Cílem příspěvku je otevřít další úvahy a vyvolat diskusi na toto téma.
10:00 - 10:30 Mgr. Martin Švanda Ph.D., A Kluby ČR o.p.s
„Doporučený klient a spolupráce s dalšími organizacemi“
Ve svém příspěvku prezentuji příběh klientky, která byla do A Klubů doporučena jinou organizací.Klientka měla problémy s nadměrným pitím alkoholu. Díky alkoholu a dalším událostem u ní došlo k narušení vztahů s okolím i s blízkými osobami. Během práce s klientkou, jsme spolupracovali s příslušnými organizacemi (OSPOD, FOD Klokánek).
10:30 - 11:00 PhDr. Jiří Libra, 1.LF UK a VFN Praha
Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb
11:00 - 10:30 Petr Jeřábek Ph.D., Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Sodoma, Gomora a závislost na hře.
Příspěvek shrnuje novější pohledy na problematiku patologického hráčství. Podle klasifikace DSM-5 se koncept poruchy velmi přiblížil pojetí látkových závislostí. Sumarizují se poznatky z oblasti genetiky, osobnostní dispozice, psychologických charakteristik, neurobiologie a dynamiky průběhu poruchy. V současné době se celospolečensky diskutují otázky prevence, což naráží na odpor podnikatelské sféry.
11:30 - 12:30 Pauza
12:30 - 13:00 PhDr .Lenka Vavrinčíková, PhD, 1.LF UK a VFN Praha
Koncepce sítě adiktologických služeb-báze pro spolupráci?!
Příspěvek prezentuje koncepci specializovaných adiktologických služeb pro uživatele psychoaktivních látek a patologické hráče. Koncepce sítě služeb jako klíčový dokument oboru adiktologie, zohledňuje současné potřeby a vývojové trendy v oboru a usiluje o optimální využití potenciálu již existující sítě ambulantních i rezidenčních služeb. Koncepce definuje provázanou síť specializované adiktologické péče, jejíž těžiště spočívá v resortu zdravotnictví i v resortu práce a sociálních věcí - specializované adiktologické služby jsou společné a nedělitelné provozy definované certifikačními standardy, které poskytují zdravotní péči v oboru adiktologie jako hlavní nebo podstatnou část své činnosti a současně zajištují odpovídající kombinaci se sociální péčí. Autorka představí kontext dokumentu, novodefinovanou typologii specializovaných adiktologických služeb a možnosti spolupráce segmentů sítě drogových služeb.
13:00 - 13:30 Por. Mgr. Jaromír Pluskal, PČR Městské ředitelství Brno
Domácí násilí a alkohol z pohledu policejní praxe
1.Stručné představení 4.OO(skupiny Domácího násilí)
2.Zákroky policie u případů DmN s výskytem alkoholu a jejich prošetřování
3.Statistika projednávaných případů za rok 2013 se zaměřením na přítomnost alkoholu
4.Stručná kazuistika DmN s vlivem alkoholu
13:30 - 14:00 Mgr. Petra Kašparová, A Kluby ČR o.p.s
Touha žen po ráji (psychologická perspektiva ženské závislosti)
Příspěvek je snahou o náhled na problematiku alkoholové závislosti u žen z perspektivy analytické psychologie. Propojuje obecná ženská témata z různých životních období s úryvky z terapeutických sezení. Věnuje se znovuobjevení ženské instinktivní přirozenosti, vnitřnímu postoji k ženství, recipročnímu vztahu závislosti a pocitu vlastní hodnoty. Poukazuje na touhu žen po dokonalosti a spokojeném životě prostřednictvím mýtu o ráji.
14:00 - 14:30 Pauza
14:30 - 15:00 Mgr. Ludmila Kymličková, Mgr. Rafal Marciniak, Lotos o.p.s.
Závislost na alkoholu v rodině
Příspěvek pojednává o rodinném prostředí lidí se závislostí na alkoholu, o jejich vnímání role otce amatky v období dětství a dospívání a o jejich vlastním fungování v rodině, pokud rodinu založili.
15:00 - 15:30 Mgr. Milada Rejzková, Mgr. Kateřina Sklenářová Francová, Alma o.p.s.
(Ne)závislé vztahy žen závislých na alkohol
Centrum Alma o.p.s. je organizace, která poskytuje ambulantní léčbu a následnou péči ženám závislýmna alkoholu. Pracovnice Centra představí předmět činnosti Centra a kazuistiku klientky v následné péči. Klientčina závislost na alkoholu pravděpodobně pramení z neuspokojivých rodinných a partnerských vztahů, které procházejí neustálými bouřlivými proměnami, které klientku ovlivňují, což se odráží na průběhu terapeutické práce. Kazuistika mapuje cestu klientky napříč doléčováním a potřebnost komplexní péče zahrnující kromě podpory v abstinenci a terapeutických aktivit také sociální, právní i pracovní poradenství včetně bilanční diagnostiky.
15:30 - 16:00 Břetislav Š.,Pavel V., AA
Co Anonymní alkoholici dělají a co nedělají
Možnosti spolupráce se zdravotními zařízeními, sociálními institucemi, neziskovými organizacemi... ad. Infomítinky v různých zařízeních, léčebny, školy, organizace.
16:00 - 17:00 Diskuse, závěr

Tešime se na Vaši účast a doufáme že akce bude mít kladný ohlas

Obrázky z konference Konference 2014 Konference 2014 Konference 2014 Konference 2014 Konference 2014 Konference 2014 Konference 2014 Konference 2014 Konference 2014 Konference 2014 Konference 2014 Konference 2014
Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Dopravní stavby Brno s.r.o. Město Brno JihoMoravský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Lesy ČR Kovovýroba Lužánky Národní preventívní den