Linka důvěry Linka důvěry 548 211 856
Recepce Linka důvěry 548 211 860
Knížka Závislost od nakladatelství Portál
V. Podzimní adiktologická konference - Pozvánka

Obecně prospěšná společnost poskytující pomoc a podporu osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráčství, včetně pomoci jejich rodinám a blízkým A Kluby České republiky o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na V. Podzimní adiktologickou konferenci:

Nemocný pacient nebo rovnocenný partner v terapii? S kým vlastně pracujeme/spolupracujeme?

Léčba závislosti v kontextu neziskové organizace, psychiatrické nemocnice a svépomocné skupiny.

Ambulantní doléčování závislosti v souladu se standardy kvality v sociálních službách - zkušenosti, výstupy a reflexe z inspekce.

Konference se uskuteční dne 13.10.2015 v čase od 9 do 17 hod. v prostorách Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a, Brno

Maximální čas přednášky: 20 minut včetně diskuse, na vyžádání lze délku přednášky prodloužit na 30 minut včetně diskuse. V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit. Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 120 osob.

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (dataprojektor). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce.

Konferenční poplatek 300 Kč při platbě převodem na účet: 86-1114200267/0100

Při platbě na místě je výše poplatku 330 Kč. Přednášející konferenční poplatek nehradí. V ceně poplatku je zahrnuto i občerstvení během dopolední a odpolední přestávky.

Pozvánka a přihláška

Přihlášku prosím zašlete na adresu: jitka.vaclavkova@akluby.cz
pro aktivní účast nejpozději 31.8. 2015
pro pasivní účast nejpozději 20.9. 2014
V případě velkého množství příspěvků si organizátoři vyhrazují právo pro odmítnutí aktivního příspěvku.

Tešime se na Vaši účast a doufáme že akce bude mít kladný ohlas

Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Dopravní stavby Brno s.r.o. Město Brno JihoMoravský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Lesy ČR Kovovýroba Lužánky Národní preventívní den