Linka důvěry Linka důvěry 548 211 856
Recepce Linka důvěry 548 211 860
Knížka Závislost od nakladatelství Portál
Ambulantní doléčovací program – Následná péče

Jsme společnost a posláním naší služby je podporovat uživatele v dosažení samostatnosti tak, aby se uživatel postupně stal nezávislým na službách a dokázal vést (opět) samostatný a plnohodnotný život. Doléčování vnímáme jako součást dokončení a završení léčebného procesu. Smyslem a cílem služby doléčování je podpořit a udržet žádoucí změny, které byly nastartovány v procesu léčby. Posláním služby následné péče je podpora uživatele v jeho schopnosti žít bez alkoholu, léků a/nebo hazardního hraní.

Komu je služba určena: Služba Následná péče (dále jen NP) je určena lidem, kteří absolvovali ústavní nebo ambulantní léčbu závislosti na alkoholu, lécích nebo hazardním hraní, případně kteří abstinují déle než 3 měsíce pomocí vlastních sil. Službu následné péče mohou využívat osoby od 18 ti let věku.

Jakými se řídíme principy::

 • Bezplatnost služby
 • Mlčenlivost
 • Respekt k individualitě a důstojnosti zájemce nebo uživatele
 • Zplnomocňování - podpora samostatnosti
 • Dobrovolnost
 • Profesionalita poskytovaných služeb

Jaké jsou naše cíle:

 • Psychická stabilizace
 • Schopnost samostatně abstinovat
 • schopnost efektivně pracovat s případným relapsem
 • schopnost řešit otázky spojené s prací, pracovním uplatněním, kvalifikací
 • Schopnost řešit vlastní finanční situaci (např. dluhovou problematiku)
 • Schopnost řešit otázky spojené s bydlením
 • Schopnost navázat kontakt se svojí rodinou a vytvářet hodnotné vztahy s okolím
 • Schopnost aktivně využívat volného času
 • Schopnost dbát na vlastní fyzické i duševní zdraví

Povinné aktivity služby:

 • Základní sociální poradenství - nabídka sociálního poradenství v oblasti sociálních dávek, zdravotních služeb, vyhledávání kontaktu a informací, asistenční doprovod, zprostředkování další služby.
 • Individuální terapie - práce na stanovených cílech mezi uživatelem a terapeutem.
 • Skupinová terapie - sdílení zkušeností uživatelů pod vedením odborníka.

Časová dostupnost služby:

Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Úterý 08:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Středa 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Čtvrtek 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Místní dostupnost služby:

Služby jsou poskytovány v Brně na adrese Křenová 67, 602 00 Brno – město.

Prostory jsou umístěny v centru města. Nachází se poblíž dopravního uzlu hlavního nádraží v ulici Křenová. Nejlepší dostupnost je z tramvajové zastávky Masná (tramvaj č.8, 9, 10). Prostory se nachází na ulici, kde není problém s parkováním. Prostory organizace jsou označeny cedulí tak, že ten, kdo organizaci hledá, ji nepřehlédne.

Kontaktní osoba
Recepce: 548 211 860 / 545 212 551 Email: martin.klic@akluby.cz

Další informace naleznete na letáku služby Následná péče

Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Dopravní stavby Brno s.r.o. Město Brno JihoMoravský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Lesy ČR Kovovýroba Lužánky Národní preventívní den