Linka důvěry Linka důvěry 548 211 856
Recepce Linka důvěry 548 211 860
Knížka Závislost od nakladatelství Portál
Projekty OPLZZ

Naše činnost se z části opírá o operační programy Europské unie, jedná se konkrétně o Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Již ukončené projekty:

  • Výzva 31. OPLZZ Centrum podpory zaměstnanosti pro osoby ohrožené alkoholizmem a psychickými problémy
  • Výzva 43. OPLZZ Následná péče pro osoby závislé na alkoholu
  • Výzva 44. OPLZZ Komplexní program služeb pro uplatnění na trhu práce pro nízkokvalifikované osoby
  • Výzva 56. OPLZZ Podpora zaměstnanosti pro klienty následné péče
  • Výzva 75. OPLZZ Na druhý pokus
Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Dopravní stavby Brno s.r.o. Město Brno JihoMoravský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Lesy ČR Kovovýroba Lužánky Národní preventívní den