Linka důvěry Linka důvěry 548 211 856
Recepce Linka důvěry 548 211 860
Knížka Závislost od nakladatelství Portál
Výzva 43. OPLZZ Následná péče pro osoby závislé na alkoholu

Projekt Následná péče pro osoby závislé na alkoholu

Datum zahájení: 1. 4. 2011 - 31.12.2012

Projekt se zabývá následnou péčí a podporou začlenění osob závislých na alkoholu, které prošly residenční či ambulantní léčbou, nebo které abstinují, do společnosti a na trh práce, a to prostřednictvím komplexního intenzivního ambulantního programu.

Aktivity projektu představují komplexní provázaný systém služeb, který pomůže klientovi s resocializací a s návratem na trh práce. Jednotlivé fáze a služby programu odpovídají potřebám a problémům, které vyvstávají při návratu klienta do běžného života. V programu následné péče jsou zjištěny potřeby klienta, vypracován individuální plán, vedeno odborné sociální poradenství, klient se účastní jak individuální, tak skupinové terapie a aktivit vedoucích k návratu na trh práce.

Celý komplex poskytovaných služeb je pro kontinuitu doplněn o skupinovou práci s rodinami klientů a o vznik diskusního fóra (chatu) s přímou podporou klienta skrze internet. V předkládaném programu následné péče se tedy jedná o unikátní propojení péče jak o psychickou stránku člověka, tak o zajištění potřeb vyplývajících z návratu klienta do společnosti a na trh práce.

Provázáním všech aktivit je rapidně zvýšena šance cílové skupiny na zabránění relapsu a návrat do běžného života. Následná péče pro osoby závislé na alkoholu, jež prošly léčbou, je v Jihomoravském kraji prakticky nedostupná, a proto je projekt obrovskou inovací a také nutností. Alkoholismus totiž tvoří v České republice významný sociální problém, který však bývá často bagatelizován.

Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Dopravní stavby Brno s.r.o. Město Brno JihoMoravský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Lesy ČR Kovovýroba Lužánky Národní preventívní den