Linka důvěry Linka důvěry 548 211 856
Recepce Linka důvěry 548 211 860
Knížka Závislost od nakladatelství Portál
Výzva 44. OPLZZ Komplexní program služeb pro uplatnění na trhu práce pro nízkokvalifikované osoby

Projekt představuje ucelený a komplexní program podpory zaměstnanosti pro cílovou skupinu osob zájemců o zaměstnání charakterizovanou zejména nízkou kvalifikací a vzděláním a vyšším věkem – nad 50 let.

Cílová skupina

Aktivity projektu jsou určeny pro zájemce o zaměstnání charakterizované nízkou kvalifikací, nedostatkem informací o trhu práce a o možnostech vzdělávání a získávání kvalifikace, nízkou motivací k rozvoji kvalifikace, nedostatkem dovedností při hledání zaměstnání a dále osobními, často psychickými a zdravotními problémy. Jedná se zejména o tyto kategorie:

 • osoby se zdravotním postižením – zejména částeční invalidní důchod
 • osoby, které potřebují zvláštní pomoc – zejména osoby bez stálého bydliště, se záznamem v rejstříku trestů
 • osoby starší 50 let

Celkově bude v projektu podpořeno 56 osob.

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora pracovního uplatnění osob z cílové skupiny. V závislosti na analýze potřeb této skupiny se jedná o několik dílčích cílů, které by měly u cílové skupiny vést ke:

 • zvýšení motivace ke vzdělávání a zvýšení informovanosti o možnostech vzdělání a zvýšení kvalifikace
 • rekvalifikace prostřednictvím PC kurzů
 • zaměstnání s využitím příspěvku na úhradu mzdových nákladů
 • zvýšení informovanosti o možnostech uplatnění na trhu práce a dostupnosti informací pro strategická karierová rozhodnutí

Aktivity projektu

 • Kontaktování cílové skupiny a propagace projektu
 • Zprostředkování zaměstnání
 • Pracovní diagnostika
 • Individuální pracovní poradenství
 • Job Club – skupinové poradenství
 • Poradenský program „50+ Vzdělání je šance“
 • Vzdělávací rekvalifikační kurzy PC
 • Studio práce – otevřená internetová PC učebna

Období realizace projektu 1. 5. 2010 – 30. 4. 2012

Kontaktní osoby byly Eduard Lenner a Jana Jarošová.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Dosavadní realizace projektu

Realizace aktivit projektu se děje dle schváleného harmonogramu projektu. Program zaměstnanosti obnáší individuální kariérové poradenství, psychologické poradenství a bilanční diagnostiku, rozvoj sociální dovednosti v Job klubu a vzdělávání v počítačových dovednostech. Motivujeme zapojené osoby k dalšímu vzdělávání a seberozvoji, který ulehčuje uplatnění na trhu práce.

Do 15. 8. 2011 se do projektu zapojilo 55 osob, kterým bylo poskytnuto individuální a kariérové poradenství pomáhající v uplatnění na trhu práce. V Job klubu jsme u 32 z nich podporovali rozvoj sociálních dovedností – sebepoznání, komunikaci, oslovení zaměstnavatele a příprava na pracovní pohovor, právní aspekty zaměstnání. Své počítačové dovednosti si zlepšilo 28 absolventů rekvalifikačních kurzů

 • Základy práce na PC
 • Základy práce v MS Excel
 • Základy elektronické komunikace

Dalších 16 bylo motivováno k dalšímu vzdělávání a informováno o možnostech rozvoje kvalifikace umožňující uplatnění na trhu práce.

Na nových pracovních místech s využitím podpory na mzdové náklady pracuje 5 zapojených osob. Dalších 9 pracovních míst je dojednáváno se zaměstnavateli a měli by být obsazeny v následujícím období.

Děkujeme všem zaměstnavatelům, kteří dali příležitost zapojeným osobám uplatnit se:

 • Božena Rapantová – úklidová služba
 • Centrum pro rodinu a sociální péči Brno
 • Diecézní charita Brno
Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Dopravní stavby Brno s.r.o. Město Brno JihoMoravský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Lesy ČR Kovovýroba Lužánky Národní preventívní den