Linka důvěry Linka důvěry 548 211 856
Recepce Linka důvěry 548 211 860
Knížka Závislost od nakladatelství Portál
Terapeutické centrum

ÚPLZ A Kluby Brno, z.ú. sídlí na ulici Křenová 67 v Brně. V našem Terapeutickém centru poskytujeme komplexní péči pro osoby závislé na alkoholu i pro ty, co již s léčbou skončily a chtějí na sobě dál pracovat a využít našeho programu Ambulantní léčby a Následné péče.

Harm reduction

Posláním služby Harm reduction v oblasti alkoholismu je nabízet a poskytovat spektrum služeb jak osobám ohroženým rizikovým chování tak osobám, které se již rizikově chovají (zneužívání alkoholu apod.). Harm reduction je termín označující veškeré aktivity a prostředky směřující k co největšímu možnému omezení zdravotních a sociálních rizik vyvstávajících v souvislosti se zneužíváním alkoholu. V souvislosti s problematikou závislosti na alkoholu či zneužíváním alkoholu jsou služby poskytovány především formou specializovaného poradenství, poskytováním informací o strategiích řízené konzumace alkoholu, příp. konkrétních forem pomoci.

Služby jsou poskytovány individuálně a podle potřeb klientů respektující jejich životní volbu. Snaha o minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog vychází z předpokladu, že vhodným přístupem je možné rizikům spojeným s užíváním drog zabránit nebo je alespoň výrazně redukovat. Pokud to stav klienta umožňuje, je nabídnuta podpora a pomoc při řešení konkrétních psychických, rodinných, sociálních, právních a dalších potíží. Jde tedy o snížení a minimalizaci důsledků pití v celém kontextu života klienta (nejen v oblasti zdravotní).

Principy práce

Harm reduction vychází z pragmaticko-humanistického principu, kde v případě nadužívání alkoholu jde o minimalizaci škod, které jeho užíváním vznikají.

Mezi hlavní problémy, které při nadužívání alkoholu vznikají, patří:

 • Deprese
 • Ztráta zájmů
 • Izolace
 • Chabé zdraví
 • Chudá výživa
 • Problémy s bydlením
 • Problémy s financemi a prací
 • Násilí a kriminalita
 • Ztráta rodinných vazeb
Nabízíme:
 • poradenské služby a krizovou intervenci
 • informační materiály
 • zprostředkování služeb jiných zařízení
 • sociální poradenství
Komu je služba určena:
 • mladým lidem experimentujícím s alkoholem
 • konzumentům alkoholu
 • osobám závislým na alkoholu
 • rodičům a partnerům uživatelů legálních drog
Cíle Harm reduction:
 • snižovat rizika spojená s alkoholismem jako je bezdomovectví a kriminalita - podat informace o bezpečném místě k přenocování, seznam ubytoven, nocleháren, azylových domů
 • snižovat a upozorňovat na riziko slabé výživy (zdravotní informace ohledně běžně dostupných vitamínů a minerálů ve výživě) upozorňovat na důležitost stravování a doplňování živin, zejména těch, které jsou díky alkoholu deficitní
 • podporovat další relaxační mechanismy - jiné než-li je pití alkoholu
 • podporovat pití nižších dávek alkoholu. Upozorňovat na možné náhradní zdroje v případě krize, místo „lahve zavolat přátelům“, rodině, sousedům
 • vytvářet u osob závislých na alkoholu povědomí o vážných zdravotních následcích, které pití přináší
 • vytvářet u osob závislých na alkoholu realistický náhled a snižovat tak rozpory mezi tím kolik uživatel říká, že pije a mezi tím, kolik pije ve skutečnosti. Směřovat ke konkretizaci vypitého množství alkoholu a ke konkrétním číslům
 • pomoci nastavit limit denní spotřeby alkoholu a následně seznámit uživatele ze zdravotními následky a riziky, které konkrétní denní dávka obnáší, dále pak seznámit uživatele s kroky, které vedou ke zmenšení těchto zdravotních rizik (doplňovat potřebné živiny, používat pomůcky při problémech s pamětí či dezorientací, používat veřejnou dopravu místo jízdy automobilem)
 • snižovat izolaci - pomoci obnovovat sociální síť, obnovovat vztahy s rodinou, přáteli; pracovat s rodinou a přáteli, informovat rodinné příslušníky jak jednat v problematických situacích, jak se k alkoholikovi chovat respektive nechovat; jaký k němu zaujmout postoj
 • upevňovat sociální hygienické návyky - pracovat na eliminaci sebe-zanedbávání uživatele
 • snižovat poškození související s pamětí - podporovat používání moderních technologií (alarmy, budíky, diáře, mobilní telefony), pomoc s pamatováním každodenních záležitostí za použití pomůcek jako jsou kalendáře, zápisníky
 • upozorňovat na konkrétní důsledky trestné činnosti a kriminality; seznámit uživatele s konkrétními dopady, které mají konkrétní trestné činy včetně domácího násilí, zanedbávání povinné péče, řízení automobilu v podnapilém stav, apod.

Pro bližší informace anebo pro objednání nás kontaktujte v hodinách provozní doby na telefonním čísle 548 211 860 (recepce) anebo na emailové adrese akluby@akluby.cz.

Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Dopravní stavby Brno s.r.o. Město Brno JihoMoravský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Lesy ČR Kovovýroba Lužánky Národní preventívní den