Linka důvěry Linka důvěry 548 211 856
Recepce Linka důvěry 548 211 860
Knížka Závislost od nakladatelství Portál
Základní informace

Ústav prevence a léčby závislostí A Kluby Brno z.ú. je společnost, která působí v oblasti poskytování sociálních služeb a vzdělávání od roku 2000, a to v Jihomoravském kraji, ve městě Brně.

Od svého vzniku se prioritně zaměřuje na pomoc osobám závislým na alkoholu a hráčství a jejich blízkým. Snaží se působit preventivně ve vzniku závislosti legálních i nelegálních drogách. Za dobu své činnosti realizovala řadu projektů podpořených zejména Magistrátem města Brna, Jihomoravským krajem, MPSV, MŠMT a MZ ČR.

V letech 2005 - 2006 jsme realizovali projekt z opatření PHARE 2003 RLZ 2.1 zaměřených na podporu a obnovu klíčových kompetencí u osob znevýhodněných na trhu práce.

Od ledna roku 2007 je organizace registrována jako poskytovatel sociálních služeb, v současné době poskytujeme 3 sociální služby.

Od roku 2010 realizujeme projekty financované z ESF prostřednictvím OP LZZ.

Jedná se o projekty:

  • "Následná péče pro osoby závislé na alkoholu" (2010-2012)
  • "Centrum podpory zaměstnanosti pro osoby ohrožené alkoholismem a psychickými problémy" (2010 - 2012)
  • "Komplexní program služeb pro uplatnění na trhu práce pro nízkokvalifikované osoby" (2010- 2012)
  • "Podpora zaměstnanosti pro klienty následné péče" (2011 - 2013)
  • "Na druhý pokus" (2012 - součastnost)
Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Dopravní stavby Brno s.r.o. Město Brno JihoMoravský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Lesy ČR Kovovýroba Lužánky Národní preventívní den