Linka důvěry Linka důvěry 548 211 856
Recepce Linka důvěry 548 211 860
Knížka Závislost od nakladatelství Portál
Zásady poskytování služeb

Při naší práci uplatňujeme tři základní principy:

1. Podpora vlastní aktivity uživatele a jeho rozvoje dle motta „Pomoz mi, abych si pomohl/a sám/a“

 • Vlastní motivace uživatele je základním předpokladem vzájemné spolupráce. Podporujeme uživatele v aktivním přístupu k jeho situaci, motivujeme k postupnému přebírání zodpovědnosti a vlastním zapojení se klienta do řešení jeho situace. Usilujeme o to, aby se uživatel mohl rozhodovat s porozuměním důsledkům své volby.
 • Nabízíme uživatelům podporu nejen při řešení jejich bezprostřední tíživé životní situace, ale i při zapojování do dalších oblastí života – rodina, práce, společenství, veřejný život, zdraví, apod. tak, aby uživatelé našich služeb mohli využívat „běžných zdrojů“.

2. Respekt vůči klientovi

 • Ve vzájemném vztahu pracovníka a klienta upřednostňujeme zásady rovnosti a vzájemného respektu.
 • Respektujeme fakt, že každý člověk je jedinečný - každý má odlišné potřeby, zájmy, schopnosti a dovednosti. S ohledem na tyto skutečnosti volíme individuální přístup ke každému uživateli.
 • Respektujeme svobodné právo každého klienta rozhodovat o podobě spolupráce.
 • Při práci s klientem nás zajímá nejen samotná situace, ale i její subjektivní vnímání a prožívání klientem, včetně jeho/její postoje k problému.

3. Zásady odbornosti a profesní etiky

 • Výkon služeb je upraven v operačních manuálech a jednotlivých metodikách služby, včetně definovaných kvalifikačních požadavků na pracovníky.
 • Pracovník je odpovědný za celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základní předpoklad pro udržení stanoveného standardu služeb a schopnosti řešit etické problémy. Povinností pracovníka je průběžně se vzdělávat v rozsahu minimálně 24 hodin ročně.
 • Ke zvýšení odbornosti služeb a pracovníků je zajištěna pravidelná individuální supervize.
 • Všichni pracovníci se zavazují slibem mlčenlivosti ohledně osobních a citlivých údajů o klientech. Pracovníka se týká ohlašovací povinnost pouze v případech určených zákonem ČR.
 • Ke zvyšování kvality služeb přispívá také průběžné zjišťování a vyhodnocování potřeb uživatelů, jež nám umožňuje pružně reagovat na potřeby uživatelů.
 • Uživatelům, kteří se na naši organizaci obrátí s problémy, jejichž řešení nemůžeme postihnout, zprostředkujeme služby jiných organizací. Snažíme se proto navazovat spolupráci s jinými organizacemi či poskytovateli veřejných služeb.
Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Dopravní stavby Brno s.r.o. Město Brno JihoMoravský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Lesy ČR Kovovýroba Lužánky Národní preventívní den