Linka důvěry Linka důvěry 548 211 856
Recepce Linka důvěry 548 211 860
Knížka Závislost od nakladatelství Portál
O Nás Ústav prevence a léčby závislostí A Kluby Brno, z.ú.

Jsme společnost poskytující pomoc a podporu osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráčství, včetně pomoci jejich rodinám a blízkým. Poskytujeme informace, sociální poradenství, terapeutický léčebný program, následnou péči a pomoc s hledáním zaměstnání.

Naše služby jsou poskytovány zdarma a jsou založeny na principu respektu vůči klientovi. Nehodnotíme a nesoudíme... Věříme, že změna je možná...

Služby poskytujeme adrese Křenová 67 Brno.

Naše organizace poskytuje tři druhy sociálních služeb, jež jsou registrovány Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem sociálních věcí, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno:

  • Kontaktní centrum ,posláním kontaktního centra je poskytovat rychlé informace lidem, kteří se potýkají s problémy závislosti na alkoholu, lécích či hráčství, tak jejich blízkým, pomáháme zprostředkovat léčbu, zorientovat se v problému, vyřešit naléhavou krizovou situaci.
  • Ambulantní léčba a poradenství ,posláním této služby je poskytovat poradenství a terapii v případech problémů s alkoholem, léky a gamblerstvím (patologickým hráčstvím), a to nejen lidem závislým, ale též jejich blízkým.
  • Následná péče ,posláním je podpořit osoby, které se odpoutávají se závislosti na alkoholu, lécích či hráčství, které prodělaly ústavní či ambulantní léčbu anebo abstinují.
Zaměstnanci Akluby ČR o.p.s.
Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Dopravní stavby Brno s.r.o. Město Brno JihoMoravský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Lesy ČR Kovovýroba Lužánky Národní preventívní den